Với kỹ thuật sử dụng Edit Point thì không có hình nào mà có thể không vẽ được, vấn đề chỉ là thời gian… Trong bài trước chúng tôi đã chia sẻ với các bạn cách vẽ hình một con chim theo mẫu. Tiếp tục với kỹ thuật sử dụng Edit Point, chúng ta sẽ thực hiện vẽ biểu tượng một ngôi sao năm cánh đẹp mắt với việc lồng hai màu đỏ, vàng.