Tạo Hiệu ứng chuyên nghiệp với Morph và Hyperlink trong Powerpoint

Để thực hiện công việc này chúng ta nên sử dụng slide master để thiết [...]

Slide luận văn thạc sĩ kế toán

Bộ slide luận văn thạc sĩ kế toán do Dịch vụ Thiết kế Slide của [...]

Thiết kế bìa tài liệu giáo trình trên MS Powerpoint

Ngoài chức năng thiết kế trình chiếu, Powerpoint còn là công cụ thiết kế tuyệt [...]

Chuyên đề Kỹ năng, Phương pháp giảng dạy trình chiếu

Chuyên đề tôi đã thực hiện tại Thành ủy Yên Bái dành cho cán bộ [...]

Thiết kế mẫu layout mục lục đẹp chuyên nghiệp với Powerpoint

Thêm một mẫu layout mục lục chúng tôi muốn chia sẻ hướng dẫn thiết kế [...]

Công cụ Merge Shapes trong MS Powerpoint

Merge Shapes là một công cụ cực kỳ hữu ích trong quá trình vẽ hình, [...]

Slide bài giảng Bài toán và Thuật toán (PROBLEM AND ALGORITHM CONCEPTS)

Đây là nội dung thiết kế cho một bài giảng sử dụng tiếng Anh cho [...]

Slide báo cáo Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Thạc sỹ Kinh tế

Bạn cần thiết kế slide? Tham khảo Dịch vụ thiết kế slide của chúng tôi. [...]

Slide thuyết trình Kế hoạch nghỉ dưỡng Hà Nội – Quy Nhơn Paradise Amazing Race

Bạn cần thiết kế slide? Tham khảo Dịch vụ thiết kế slide của chúng tôi. [...]