Thuật toán tìm số nguyên tố với sàng Atkin

Thuật toán Atkin là một phương pháp hiệu quả để tìm tất cả các số [...]

Đề thi học sinh giỏi môn Tin học thành phố Yên Bái năm học 2023-2024 (có đáp án)

Kỳ thi học sinh giỏi bậc THCS thành phố Yên Bái diễn ra trong ngày [...]

Sử dụng using namespace std như thế nào?

Trong C++, std:: là một phần quan trọng của Thư viện Chuẩn của ngôn ngữ [...]

Dòng lệnh #include gọi được những thư viện nào?

Dòng mã #include <bits/stdc++.h> là một cách thuận tiện để bao gồm một số thư [...]

Học sinh tại Mỹ và các nước châu âu chọn ngôn ngữ lập trình nào?

Theo khảo sát của Stack Overflow năm 2022, các ngôn ngữ lập trình được học [...]

9 Comments

C++ dành cho ai?

C++ là một ngôn ngữ lập trình cấp thấp mạnh mẽ, có thể được sử [...]

20 bài toán kinh điển về quy hoạch động

Dưới đây là danh sách 20 bài toán quy hoạch động kinh điển trong lập [...]

100 bài toán có thể áp dụng thuật toán quay lui trong lập trình

Thuật toán quay lui (backtracking algorithm) là một phương pháp mạnh mẽ trong lập trình [...]

Thuật toán đệ quy. 50 bài tập có thể ứng dụng thuật toán đệ quy trong lập trình

Thuật toán đệ quy là một phương pháp giải quyết vấn đề trong lập trình [...]

1 Comment

Số nguyên tố và các bài toán về các số đặc biệt trong lập trình

Số nguyên tố là một loại số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có [...]