Sửa lỗi không chỉnh sửa được lề trang trong word

Nếu bạn gặp lỗi: Settings you chose for the left and right margins column spacing [...]

Tài liệu thiết kế bài giảng e-Learning

Bộ tài liệu tôi viết nhằm mục đích tập huấn cho cán bộ, giáo viên [...]

Dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề

Khái niệm Dạy học phát hiện giải quyết vấn đề là cách thức tổ chức [...]

Ma trận đề kiểm tra và Bản đặc tả đề kiểm tra

Ma trận đề kiểm tra, còn được gọi là ma trận đánh giá hoặc bảng [...]

Slide bài dự thi Trẻ em tham gia phòng chống đuối nước

Dưới đây là slide tôi đã thiết kế dành cho bài dự thi trẻ em [...]

Tạo Hiệu ứng chuyên nghiệp với Morph và Hyperlink trong Powerpoint

Để thực hiện công việc này chúng ta nên sử dụng slide master để thiết [...]

Dịch vụ Thiết Kế Slide Chuyên Nghiệp – Hãy Tạo Ấn Tượng Vượt Trội!

Bạn đang muốn trình bày một bài thuyết trình ấn tượng để thu hút sự [...]

Biến biểu đồ CHAT và Sơ đồ thông minh SMARTART thành hình vẽ SHAPES trong Powerpoint

Để biến đổi biểu đồ CHAT hoặc sơ đồ thông minh SMARTART thành hình vẽ [...]

Sử dụng Hình ảnh hiệu quả trong Slide thuyết trình

Slide thuyết trình là một công cụ quan trọng giúp truyền tải thông tin một [...]

Thiết kế Slide Thi Bí Thư Chi Bộ Giỏi – Chìa khóa thành công trong lãnh đạo cấp cơ sở

Bạn đang chuẩn bị cho cuộc thi bí thư chi bộ và muốn tạo ấn [...]

1 Comment