Slide báo cáo Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Thạc sỹ Kinh tế

Bạn cần thiết kế slide? Tham khảo Dịch vụ thiết kế slide của chúng tôi. [...]

Slide thuyết trình Kế hoạch nghỉ dưỡng Hà Nội – Quy Nhơn Paradise Amazing Race

Bạn cần thiết kế slide? Tham khảo Dịch vụ thiết kế slide của chúng tôi. [...]

Bài 8. Giới thiệu một số tiện ích khác trong iSlide

Xem bài giảng trực tiếp trên Youtube [...]

Thiết kế Slides bài giảng tập huấn về Cổng Thông tin Điện tử

Xem Template powerpoint trực tiếp trên youtube [...]

Thiết kế Slide Bài dự thi Báo cáo viên giỏi năm 2019

Đây là bộ Slides tôi đã thiết kế cho Bí thư Đảng bộ xã Thanh [...]