20 bài toán kinh điển về quy hoạch động

Dưới đây là danh sách 20 bài toán quy hoạch động kinh điển trong lập [...]

100 bài toán có thể áp dụng thuật toán quay lui trong lập trình

Thuật toán quay lui (backtracking algorithm) là một phương pháp mạnh mẽ trong lập trình [...]

Thuật toán đệ quy. 50 bài tập có thể ứng dụng thuật toán đệ quy trong lập trình

Thuật toán đệ quy là một phương pháp giải quyết vấn đề trong lập trình [...]

1 Comment

Số nguyên tố và các bài toán về các số đặc biệt trong lập trình

Số nguyên tố là một loại số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có [...]

50 bài toán lập trình về số nguyên tố

Số nguyên tố là một loại số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có [...]

50 bài toán liên quan đến xử lý chữ số của một số nguyên

Dưới đây là 50 bài toán từ cơ bản đến nâng cao liên quan đến [...]

30 thuật toán kinh điển trong lý thuyết số và lập trình

Danh sách 30 thuật toán dưới đây bao gồm các thuật toán kinh điển trong [...]

100 bài tập lập trình từ cơ bản đến nâng cao về lý thuyết số

Dưới đây là 100 bài tập lập trình nâng cao về lý thuyết số mà [...]

100 bài tập lập trình cơ bản cho người mới học lập trình

Đây là một số bài tập lập trình cơ bản cho người mới bắt đầu [...]

Pascal: Tìm tích các chữ số của số có 3 chữ số

Bài toán: Nhập số nguyên dương N là số có 3 chữ số. Tìm tích [...]