Sửa lỗi không chỉnh sửa được lề trang trong word

Lỗi trong word

Nếu bạn gặp lỗi: Settings you chose for the left and right margins column spacing or paragraph indents are too large for the page width in some sections khi căn chỉnh lề trang trong phần Page Setup. Tạm dịch là: Các cài đặt bạn chọn cho khoảng cách cột lề trái và lề phải hoặc thụt lề đoạn văn quá lớn so với chiều rộng trang trong một số phần như hình ảnh dưới đây:

Cách sửa rất đơn giản, bạn chỉ cần vào tab Layout / Trong phần Page Setup lựa chọn Columns, click chọn One như hình dưới đây:

Tiếp đó bạn vào Page Setup điều chỉnh lại các thông số, giờ thì lỗi đã không còn.

Chúc bạn thành công!