Trên mạng Internet đều hiển thị chỉ 11 bài thi thực hành hạng xe B2. Nhưng trên thực tế là 15 bài thi thực hành sa hình bằng lái xe hạng B2. Video dưới đây sẽ giúp bạn thuộc sa hình cũng như chú ý những kỹ năng cơ bản khi tham dự kỳ thi sát hạch lái xe hạng B2.

Xem chi tiết bài hướng dẫn tại đây