Học sinh tại Mỹ và các nước châu âu chọn ngôn ngữ lập trình nào?

Theo khảo sát của Stack Overflow năm 2022, các ngôn ngữ lập trình được học [...]

6 Comments

Tài liệu Tự học lập trình Scratch

Đây là tài liệu của tác giả Bùi Việt Hà xuất bản năm 2017 được [...]

Khái niệm, mô tả thuật toán, độ phức tạp của thuật toán

Thuật toán là gì? Thuật toán là một tập hợp các hướng dẫn hoặc quy [...]

1 Comment

Scratch – Ngôn ngữ lập trình cho trẻ em

Trong thời đại công nghệ 4.0, việc học lập trình không chỉ là một kỹ [...]

Ý nghĩa của hệ thống câu lệnh trong Scratch

Hệ thống câu lệnh trong Scratch là một tập hợp các khối (block) được sử [...]

Lập trình Scratch: Kiểm tra số chính phương

Với bài toán này, chúng ta sẽ kiểm tra một số tự nhiên N bất [...]

Lập trình Scratch – Tính tổng các chữ số của một số nguyên

Với các ngôn ngữ lập trình khác, việc tính tổng các chữ số của một [...]

Lập trình Scratch: Giải và biện luận phương trình bậc nhất

Scratch là phần mềm dành cho học sinh tiểu học nên sẽ thiếu một số [...]

Lập trình Scratch: Tìm Ước chung lớn nhất của hai số

Một bài toán rất thông dụng trong lập trình là tìm Ước chung lớn nhất [...]

1 Comment

Lập trình Scrach: Tính tổng hai số

Scratch là tên gọi của một loại ngôn ngữ lập trình, được nghiên cứu và phát triển [...]

38 Comments