BẢN TIN NGÀNH

BẢN TIN SỐ 27
Ngành Giáo dục và Đào tạo Yên Bái

BẢN TIN SỐ 41
Ngành Giáo dục và Đào tạo Yên Bái

BẢN TIN SỐ 39
Ngành Giáo dục và Đào tạo Yên Bái

BẢN TIN SỐ 42
Ngành Giáo dục và Đào tạo Yên Bái

BẢN TIN SỐ 40
Ngành Giáo dục và Đào tạo Yên Bái

BẢN TIN SỐ 43
Ngành Giáo dục và Đào tạo Yên Bái

SÁCH GIÁO KHOA

SGK TIN HỌC 3
Kết nối tri thức với cuộc sống

SGK TIN HỌC 3
Cánh diều

SGK TIN HỌC 6
Kết nối tri thức với cuộc sống

SGK TIN HỌC 7
Kết nối tri thức với cuộc sống

SGK TIN HỌC 10
Cánh diều

SGK LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG
Tỉnh Yên Bái

THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E-LEARNING
Tài liệu chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

KHBD TIN HỌC 3
Kết nối tri thức với cuộc sống

KHBD TIN HỌC 6
Kết nối tri thức với cuộc sống

KHBD TIN HỌC 7
Kết nối tri thức với cuộc sống