Trọn bộ Giáo trình Microsoft Powerpoint 2016

Đây là cuốn giáo trình tôi đã viết trong một dịp tập huấn cho một [...]

Thiết kế mẫu layout mục lục đẹp chuyên nghiệp với Powerpoint

Thêm một mẫu layout mục lục chúng tôi muốn chia sẻ hướng dẫn thiết kế [...]

Giáo trình hướng dẫn Microsoft PowerPoint 2016 từ cơ bản đến nâng cao

Đây là giáo trình tôi đã biên soạn trong dịp bồi dưỡng hè cho giáo [...]

Slide báo cáo Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh – Thạc sỹ Kinh tế

Bạn cần thiết kế slide? Tham khảo Dịch vụ thiết kế slide của chúng tôi. [...]

Slide thuyết trình Kế hoạch nghỉ dưỡng Hà Nội – Quy Nhơn Paradise Amazing Race

Bạn cần thiết kế slide? Tham khảo Dịch vụ thiết kế slide của chúng tôi. [...]