Phiên bản Chat GPT mới nhất năm 2024 có gì mới?

Tính năng tải lên trong phiên bản mới của ChatGPT (bao gồm cả phiên bản miễn phí) cho phép người dùng tải lên các loại tệp nhất định để phân tích và xử lý. Các loại tệp phổ biến có thể bao gồm:

 1. Tài Liệu Văn Bản:
  • PDF: Được sử dụng phổ biến cho các tài liệu, báo cáo và ebook.
  • Word (DOC, DOCX): Các tài liệu văn bản có thể chỉnh sửa được.
  • TXT: Các tệp văn bản đơn giản.
 2. Bảng Tính:
  • Excel (XLS, XLSX): Dữ liệu bảng tính, thường được sử dụng cho các bảng dữ liệu và báo cáo tài chính.
  • CSV: Dữ liệu dạng bảng, thường được sử dụng cho các tệp dữ liệu lớn và có thể đọc bằng nhiều chương trình khác nhau.
 3. Hình Ảnh:
  • JPG, PNG: Các định dạng hình ảnh phổ biến cho ảnh chụp và đồ họa.
  • GIF: Định dạng hình ảnh động.
 4. Mã Nguồn:
  • Python (PY): Các tệp mã nguồn Python để chạy và kiểm thử mã.
  • JavaScript (JS): Các tệp mã nguồn JavaScript.

Khi tải lên các tệp này, ChatGPT có thể giúp bạn phân tích nội dung, trả lời câu hỏi dựa trên dữ liệu trong tệp, hoặc hỗ trợ chỉnh sửa và cải thiện tài liệu của bạn. Điều này mang lại sự tiện lợi và linh hoạt trong việc xử lý thông tin và tài liệu.

Tuy nhiên, phiên bản miễn phí của ChatGPT hiện nay, tính năng tạo hình ảnh không được hỗ trợ. Tính năng này thường được cung cấp trong các phiên bản trả phí hoặc các sản phẩm đặc biệt của OpenAI như DALL-E, một công cụ tạo hình ảnh dựa trên mô hình trí tuệ nhân tạo.

Nếu bạn quan tâm đến việc sử dụng AI để tạo hình ảnh, bạn có thể tham khảo các dịch vụ sau của OpenAI:

 1. DALL-E: Một công cụ mạnh mẽ để tạo ra hình ảnh từ văn bản mô tả. DALL-E có thể tạo ra các hình ảnh phức tạp và sáng tạo dựa trên các yêu cầu cụ thể của người dùng.
 2. OpenAI API: Cung cấp quyền truy cập vào các mô hình AI tiên tiến, bao gồm cả khả năng tạo hình ảnh, nhưng yêu cầu đăng ký và có thể có phí.

Để truy cập các tính năng này, người dùng có thể cần nâng cấp lên phiên bản trả phí hoặc sử dụng các dịch vụ riêng biệt mà OpenAI cung cấp./.