Tư duy phát triển sáng tạo từ một bài toán

Gái xinh học lập trình

Từ một bài toán đơn giản, đôi khi do cách thiết kế một thuật toán có thể làm cho nó trở nên phức tạp. Chính vì vậy, chúng ta cần sáng tạo hơn trong cách nhìn nhận cũng như phát triển sáng tạo các thuật toán để bài toán trở nên đơn giản hơn.

Ví dụ như một bài toán sau: Cho a, b và c. Tìm hai số có tổng giá trị lớn nhất. Ví dụ: a = 5, b = 6, c = 3. Kết quả: 2 số có tổng giá trị lớn nhất là 11

Cách giải thứ nhất: 

# Nhập giá trị a, b và c
a = int(input("Nhập giá trị a: "))
b = int(input("Nhập giá trị b: "))
c = int(input("Nhập giá trị c: "))

# Tìm hai số lớn nhất
if a >= b and a >= c:
  first_max = a
  if b >= c:
    second_max = b
  else:
    second_max = c
elif b >= a and b >= c:
  first_max = b
  if a >= c:
    second_max = a
  else:
    second_max = c
else:
  first_max = c
  if a >= b:
    second_max = a
  else:
    second_max = b
# In kết quả
print(f"Hai số có tổng giá trị lớn nhất là {first_max} và {second_max}, tổng là {first_max + second_max}")

Nhìn cách giải trên, vấn đề có vẻ phức tạp. Chúng ta sử dụng hàm max có sẵn trong Python để xử lý bài toán này (bỏ qua bước nhập dữ liệu từ bàn phím)

Cách 2. Sử dụng hàm max

a = 5
b = 6
c = 3

# Xác định số lớn nhất
max_number = max(a, b, c)

# Xác định số thứ hai lớn nhất
if a == max_number:
  second_max = max(b, c)
elif b == max_number:
  second_max = max(a, c)
else:
  second_max = max(a, b)

# Tính tổng hai số lớn nhất
sum_of_max_two = max_number + second_max

print("Hai số có tổng lớn nhất là:", max_number, "và", second_max)
print("Tổng giá trị lớn nhất là:", sum_of_max_two)

Có một cách khác để tìm hai số có tổng lớn nhất từ ba số a, b và c bằng cách sắp xếp các số này theo thứ tự giảm dần và sau đó chọn hai số đầu tiên.

Cách 3. Sắp xếp

a = 5
b = 6
c = 3

# Tạo một danh sách chứa ba số
numbers = [a, b, c]

# Sắp xếp danh sách theo thứ tự giảm dần
numbers.sort(reverse=True)

# Chọn hai số đầu tiên
first_max = numbers[0]
second_max = numbers[1]

# Tính tổng hai số lớn nhất
sum_of_max_two = first_max + second_max

print("Hai số có tổng lớn nhất là:", first_max, "và", second_max)
print("Tổng giá trị lớn nhất là:", sum_of_max_two)

Ngoài ra, còn một cách khác để tìm hai số có tổng lớn nhất từ ba số a, b và c là sử dụng các phép so sánh và gán giá trị lớn nhất và giá trị thứ hai lớn nhất thông qua các biến tạm thời.

Cách 4. Sử dụng biến tạm thời

a = 5
b = 6
c = 3

# Khởi tạo biến lớn nhất và biến thứ hai lớn nhất
max_number = a
second_max = b

# So sánh và cập nhật giá trị lớn nhất và giá trị thứ hai lớn nhất
if b > max_number:
  max_number = b
  second_max = a

if c > max_number:
  max_number = c
  second_max = max(b, a)

# Tính tổng hai số lớn nhất
sum_of_max_two = max_number + second_max

print("Hai số có tổng lớn nhất là:", max_number, "và", second_max)
print("Tổng giá trị lớn nhất là:", sum_of_max_two)

Như vậy, bài toán trên có 4 cách giải. Theo bạn, cách nào đơn giản và tối ưu nhất?

Tư duy phát triển sáng tạo trong lập trình là khả năng tạo ra các giải pháp mới, sáng tạo và hiệu quả cho các bài toán phức tạp. Dưới đây là một số cách bạn có thể áp dụng tư duy sáng tạo từ một bài toán lập trình:

 1. Hiểu rõ bài toán: Trước khi bắt đầu viết mã, hãy đảm bảo bạn đã hiểu rõ bài toán và yêu cầu của nó. Hãy đặt câu hỏi và nghiên cứu kỹ để có cái nhìn sâu sắc về vấn đề.
 2. Tạo ra nhiều giải pháp: Đừng bám vào một giải pháp đầu tiên mà bạn nghĩ ra. Thay vào đó, thử nhiều cách tiếp cận khác nhau và tạo ra nhiều phiên bản khác nhau của chương trình để so sánh và kiểm tra.
 3. Tư duy đổi mới: Cố gắng tìm cách tiếp cận bài toán một cách khác biệt. Xem xét việc sử dụng các thuật toán, cấu trúc dữ liệu hoặc ngôn ngữ lập trình mới mẻ.
 4. Kết hợp kiến thức: Khi giải quyết một bài toán, kết hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Sử dụng các nguyên tắc toán học, thống kê, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới để giải quyết vấn đề.
 5. Đánh giá và tối ưu hóa: Luôn luôn đánh giá và tối ưu hóa giải pháp của bạn. Cố gắng tìm cách làm cho chương trình hoạt động nhanh hơn, tiết kiệm tài nguyên hơn và dễ bảo trì hơn.
 6. Tìm kiếm sự cải tiến: Luôn luôn cố gắng tìm kiếm cách cải tiến giải pháp của bạn. Điều này có thể bao gồm việc nghiên cứu các nghiên cứu mới nhất, tham khảo các thư viện hoặc công cụ có sẵn, hoặc thảo luận với đồng nghiệp để lấy ý kiến.
 7. Sáng tạo trong giao diện người dùng: Nếu ứng dụng của bạn có giao diện người dùng, hãy tập trung vào việc thiết kế giao diện thân thiện và sáng tạo. Điều này có thể làm cho ứng dụng của bạn nổi bật và hấp dẫn hơn.
 8. Kiểm tra và thử nghiệm: Luôn thực hiện kiểm tra và thử nghiệm để đảm bảo giải pháp của bạn hoạt động đúng và hiệu quả. Sử dụng các kỹ thuật kiểm thử và gỡ lỗi để xác định và sửa lỗi.
 9. Học hỏi từ người khác: Đừng ngần ngại học hỏi từ người khác, đọc sách, bài viết, tham gia cộng đồng lập trình và thảo luận với đồng nghiệp. Sự giao tiếp và học hỏi từ người khác có thể giúp bạn mở rộng kiến thức và tư duy sáng tạo.
 10. Không ngừng thử thách bản thân: Để phát triển tư duy sáng tạo, bạn cần liên tục thử thách bản thân và tìm kiếm các dự án lớn hơn và phức tạp hơn để làm việc.

Tư duy phát triển sáng tạo trong lập trình đòi hỏi sự kiên nhẫn và thực hành liên tục. Hãy luôn mở tâm hồn và sẵn sàng thử nghiệm, thay đổi và cải tiến để tạo ra các giải pháp độc đáo và hiệu quả.

One thought on “Tư duy phát triển sáng tạo từ một bài toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *