Học sinh tại Mỹ và các nước châu âu chọn ngôn ngữ lập trình nào?

Lập trình website

Theo khảo sát của Stack Overflow năm 2022, các ngôn ngữ lập trình được học sinh tại Mỹ và các nước châu Âu chọn nhiều nhất là:

  • Python: Python là ngôn ngữ lập trình được học sinh chọn nhiều nhất, chiếm 58%. Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao với cú pháp đơn giản, dễ hiểu, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, phát triển web,…
  • JavaScript: JavaScript là ngôn ngữ lập trình được học sinh chọn thứ hai, chiếm 42%. JavaScript là ngôn ngữ lập trình được sử dụng để phát triển các ứng dụng web, ứng dụng di động, trò chơi điện tử,…
  • C++: C++ là ngôn ngữ lập trình được học sinh chọn thứ ba, chiếm 35%. C++ là ngôn ngữ lập trình bậc thấp, được sử dụng để phát triển các ứng dụng hiệu suất cao, chẳng hạn như hệ điều hành, phần mềm máy tính,…
  • C: C là ngôn ngữ lập trình được học sinh chọn thứ tư, chiếm 32%. C là ngôn ngữ lập trình bậc thấp, được sử dụng để phát triển các ứng dụng hiệu suất cao, chẳng hạn như hệ điều hành, phần mềm máy tính,…
  • Java: Java là ngôn ngữ lập trình được học sinh chọn thứ năm, chiếm 28%. Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, được sử dụng để phát triển các ứng dụng đa nền tảng, chẳng hạn như ứng dụng web, ứng dụng di động, trò chơi điện tử,…

Ngoài ra, một số ngôn ngữ lập trình khác cũng được học sinh tại Mỹ và các nước châu Âu chọn học, bao gồm:

  • HTML/CSS: HTML/CSS là hai ngôn ngữ lập trình được sử dụng để tạo giao diện người dùng cho các ứng dụng web.
  • SQL: SQL là ngôn ngữ lập trình được sử dụng để truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
  • R: R là ngôn ngữ lập trình được sử dụng cho khoa học dữ liệu và thống kê.
  • Python: Python là ngôn ngữ lập trình được sử dụng cho trí tuệ nhân tạo và máy học.

Lựa chọn ngôn ngữ lập trình phù hợp phụ thuộc vào sở thích và mục tiêu học tập của mỗi học sinh. Tuy nhiên, Python là một lựa chọn tốt cho học sinh mới bắt đầu học lập trình, vì Python là một ngôn ngữ lập trình dễ học và có nhiều tài liệu tham khảo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *