PHP. XD Website tin tức. Bài 2. Xây dựng CSDL Thiết lập giao diện Website

Sau khi phân tích và thiết kế xong hệ thống website, công việc tiếp theo chúng ta cần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho website. Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện website. Ở đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu MySql đơn giản cho một website tin tức. Để đỡ mất thời gian, bộ giao diện website này cũng được đơn giản hóa với banner, menutop, giao diện 2 cột và phần footer.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *