PHP. XD Website tin tức-Bài 1. Phân tích, thiết kế hệ thống

Với bài học đầu tiên trong chuỗi seri lập trình PHP xây dựng website tin tức, chúng tôi xin chia sẻ với bạn việc phân tích, thiết kế hệ thống và lên kế hoạch xây dựng một bộ website tin tức đơn giản. Đây cũng là bộ website tôi đã sử dụng trong một thời gian khá dài với tên miền dothanhspyb.com việc phân tích và thiết kế hệ thống giữ vai trò quan trọng nhất trong quá trình xây dựng một hệ thống website. Để dễ hiểu và ngắn gọn, chúng tôi sẽ trình bày với các bạn về CSDL, kế hoạch thiết kế và xây dựng hoàn chỉnh một bộ website tin tức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *