PHP-XD Website tin tức: Bài 3. Xây dựng menu phải và trang chủ Website

Trong bài này, chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế, xây dựng menu phải của website tin tức. Đây là nội dung sẽ xuất hiện thường xuyên trên website giống như banner, menutop và phần cuối website footer. Những công việc này sẽ trở lên đơn giản hơn rất nhiều nếu bạn đã học HTML, CSS. Với những bạn chưa thành thạo thì bài học này sẽ giúp bạn làm quen và dễ dàng hiểu thêm về thiết kế website.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *