Chuyển cột thành dòng, chuyển dòng thành cột trong Microsoft Excel

Nếu bạn đang có một file Excel bạn nhập dữ liệu sai hàng thành cột hoặc ngược lại thì bạn sẽ làm gì? Bạn sẽ xóa đi và nhập lại? Điều đó làm mất thời gian của bạn rất nhiều. Video này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện cách chuyển cột thành dòng trong Excel.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *