Ba cách tạo dãy số tự động trong MS Excel

Việc tạo dãy số tự động là một trong những công việc hết sức quen [...]

Giải phương trình bậc nhất và phương trình bậc hai trên Excel

Giải phương trình bậc nhất và giải phương trình bậc hai trên Excel? Nghe có [...]

Điều chỉnh và định dạng dòng, cột và Sheets trong Excel

Việc điều chỉnh và định dạng dòng, cột và sheet trong Excel là công việc [...]

Các phép toán, công thức và hàm cơ bản trong Excel

Kết hợp với việc xây dựng các bài giảng dành cho học sinh đến từ [...]

Định dạng hoàn chỉnh bảng tính, thiết lập in ấn và lọc dữ liệu

Trong bài giảng này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện định dạng [...]

Bài tập 10. Tổng hợp hàm Vlookup và hàm TIME (Microsoft Excel 2016)

Trong hướng dẫn này, chúng tôi xin mời các bạn cùng giải quyết một bài [...]

Bài tập 9. Tổng hợp hàm Vlookup và hàm Thời gian (Microsoft Excel 2016)

Trong bài toán này chúng ta sẽ kết hợp hai hàm VLOOKUP và hàm thời [...]

Bài tập 8. Hàm HLOOKUP với nhiều điều kiện (Microsoft Excel 2016)

Trong bài trước chúng ta đã cùng nhau xử lý bài toán với hàm VLOOKUP [...]

Bài tập 7. Hàm Vlookup với nhiều điều kiện (Microsoft Excel 2016)

Hàm VLOOKUP thực sự hữu ích khi tìm kiếm một giá trị nhất định trên một [...]

Bài tập 6. Bảng Kết quả Tuyển sinh (Microsoft Excel 2016)

Trong bài tập này, chúng ta sẽ cùng nhau giải bài toán về kết quả [...]