Kết hợp với việc xây dựng các bài giảng dành cho học sinh đến từ các trường THCS và THPT trên địa bàn thành phố Yên Bái. Chúng tôi xây dựng video này nhằm củng cố các kiến thức cho các em đã học ở trên lớp. Đồng thời cũng mong muốn bài giảng sẽ trở thành nguồn dữ liệu giúp cho các em học tập tốt hơn trong quá trình học tập về Tin học văn phòng.