Việc điều chỉnh và định dạng dòng, cột và sheet trong Excel là công việc thường xuyên phải làm khi bạn làm việc với bảng tính Excel. Bài giảng dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết cách điều chỉnh và định dạng dòng, cột và sheet trong Excel.

Xin mời quý độc giả xem chi tiết trong video hướng dẫn.