Định dạng hoàn chỉnh bảng tính, thiết lập in ấn và lọc dữ liệu

Trong bài giảng này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện định dạng hoàn chỉnh một bảng tính trong Excel, thực hiện in ấn. Ngoài ra, chúng ta sẽ thực hiện thêm thao tác gom nhóm dữ liệu để thực hiện công việc nào đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *