Bài tập 10. Tổng hợp hàm Vlookup và hàm TIME (Microsoft Excel 2016)

Trong hướng dẫn này, chúng tôi xin mời các bạn cùng giải quyết một bài toán với sự tổng hợp giữa hàm VLOOKUP với hàm Time trong phần mềm Excel. Đây là sự tổng hợp giữa hai hàm này, xin mời quý độc giả xem chi tiết tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *