Trong hướng dẫn này, chúng tôi xin mời các bạn cùng giải quyết một bài toán với sự tổng hợp giữa hàm VLOOKUP với hàm Time trong phần mềm Excel. Đây là sự tổng hợp giữa hai hàm này, xin mời quý độc giả xem chi tiết tại đây.