Bài 1. Giới thiệu, cách nhúng PHP vào HTML, công cụ lập trình PHP

Ngôn ngữ lập trình PHP được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java. PHP rất dễ học nên đã nhanh chóng trở thành ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới. Hơn 80% website hiện nay đều được viết bằng ngôn ngữ PHP. Các hệ thống website lớn như Google, Facebook cũng được viết trên nền tảng PHP. Bài giảng này sẽ giới thiệu và giúp các bạn làm quen với ngôn ngữ lập trình này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *