Bài 2. Hằng, biến, các toán tử và các kiểu dữ liệu trong PHP

Hướng dẫn này sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn làm quen với hằng, biến, các toán tử và các kiểu dữ liệu trong PHP. Đây là những khái niệm ban đầu mà các bạn cần phải nắm vững để bắt đầu với việc học lập trình PHP. Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ đưa ra các ví dụ cụ thể để giúp các bạn hiểu rõ hơn cách khai báo, sử dụng hằng, biến, các toán tử và các kiểu dữ liệu trong PHP.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *