Bài giảng này sẽ giúp bạn chèn và định dạng hình ảnh trong văn bản word. Đây cũng là một trong những công cụ khá hữu ích trong phần mềm MS Word.