Bài giảng này sẽ giúp bạn cách vẽ hình và định dạng hình vẽ trong văn bản word. Đây cũng là một trong những kỹ năng bạn cần phải có khi học soạn thảo văn bản word.