Bài giảng này sẽ giúp bạn chèn và định dạng bảng biểu, đây là công việc khá khó đối với những người bước đầu làm quen với phần mềm word.