Bài học này sẽ giúp bạn làm quen với 3 công cụ hữu ích trong word đó là styles, auto corect và autotext. Ba công cụ này sẽ giúp bạn soạn thảo văn bản nhanh hơn mà không cần phải gõ nhiều.