Bài giảng này sẽ giúp bạn thêm mới, mở và lưu trữ một file word trên máy tính. Đây là những thao tác hết sức cơ bản, ban đầu để các bạn tập làm quen với phần mềm word