Vẽ quả bóng đá bằng kỹ thuật sử dụng Symbol bằng Adobe Illustrator CC

Với kỹ thuật 3D, bạn có thể vẽ ra một quả bóng đá? Hoàn toàn được vì Illustrator cung cấp cho bạn những công cụ tuyệt vời để thiết kế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *