Với kỹ thuật 3D, bạn có thể vẽ ra một quả bóng đá? Hoàn toàn được vì Illustrator cung cấp cho bạn những công cụ tuyệt vời để thiết kế.