Vẽ quả cầu 3D bằng kỹ thuật transform và Symbol bằng Adobe Illustrator

Với công cụ Transrorm và Symbol bạn có thể dễ dạng vẽ ra quả cầu 3D trong thiết kế đồ họa. Điều quan trọng của bạn là nắm vững kỹ thuật, từ đó sáng tạo các nội dung trong thiết kế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *