Trong thiết kế, bạn cần phải biết kết hợp nhiều kỹ thuật để tạo ra những sản phẩm đồ họa. Bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn kết hợp giữa công cụ Text và Vector để tạo ra một sản phẩm đồ họa hữu ích.