Tìm số nguyên lớn nhất và nhỏ nhất của số thực với Python

Lập trình Python

Bài toán. Nhập số thực x. Tìm số nguyên a lớn nhất và b nhỏ nhất sao cho a < x < b. Ví dụ:

SOTHUC.INP

SOTHUC.OUT

3.14

3 4

Code tham khảo:

fin = open("SOTHUC.INP","r")
fout = open("SOTHUC.OUT","w")
line = fin.readline()
a = float(line)
c = int(a)
d = int(a) + 1
fout.write(str(c) + " " + str(d))
fin.close()
fout.close()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *