Chủ Nhật, Tháng Sáu 4, 2023
Trang chủLập trình từ A-ZJavaScript, jQueryTạo hiệu ứng và hoạt ảnh bằng jQuery

Tạo hiệu ứng và hoạt ảnh bằng jQuery

jQuery là một thư viện JavaScript mạnh mẽ có thể được sử dụng để tạo ra các hiệu ứng và hoạt ảnh trên trang web của bạn. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng jQuery để tạo hiệu ứng và hoạt ảnh trên trang web của bạn:

Hiệu ứng ẩn, hiện phần tử

// Ẩn phần tử khi được nhấn và hiển thị lại khi được nhấn một lần nữa
$("#myButton").click(function() {
  $("#myDiv").toggle();
});

// Hiệu ứng ẩn phần tử
$("#myDiv").hide();

// Hiệu ứng hiển thị phần tử
$("#myDiv").show();

// Hiệu ứng ẩn phần tử trong 2 giây
$("#myDiv").fadeOut(2000);

// Hiệu ứng hiển thị phần tử trong 2 giây
$("#myDiv").fadeIn(2000);

Hiệu ứng di chuyển phần tử

// Di chuyển phần tử sang phải
$("#myDiv").animate({left: '250px'});

// Di chuyển phần tử sang phải và thay đổi màu sắc của nó
$("#myDiv").animate({left: '250px', backgroundColor: 'blue'});

// Di chuyển phần tử sang phải và giảm kích thước của nó
$("#myDiv").animate({left: '250px', height: '50px', width: '50px'});

Hiệu ứng lật và xoay phần tử

// Hiệu ứng lật phần tử
$("#myDiv").flip();

// Hiệu ứng xoay phần tử 360 độ
$("#myDiv").rotate({angle: 360});

XEM THÊM
Dịch vụ thiết kế slide

NGẪU NHIÊN