Chủ Nhật, Tháng Sáu 4, 2023
Trang chủLập trình từ A-ZJavaScript, jQuerySử dụng jQuery để xử lý sự kiện của người dùng trên...

Sử dụng jQuery để xử lý sự kiện của người dùng trên trang web

jQuery là một thư viện JavaScript mạnh mẽ và dễ sử dụng để xử lý sự kiện của người dùng trên trang web của bạn. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng jQuery để xử lý sự kiện của người dùng trên trang web của bạn:

Sự kiện nhấn nút

// Xử lý sự kiện nhấn nút
$("#myButton").click(function() {
  // Thêm code xử lý tại đây
});

Sự kiện rê chuột

// Xử lý sự kiện rê chuột vào phần tử
$("#myDiv").mouseenter(function() {
  // Thêm code xử lý tại đây
});

// Xử lý sự kiện rời chuột khỏi phần tử
$("#myDiv").mouseleave(function() {
  // Thêm code xử lý tại đây
});

// Xử lý sự kiện di chuyển chuột trên phần tử
$("#myDiv").mousemove(function() {
  // Thêm code xử lý tại đây
});

Sự kiện nhập liệu

// Xử lý sự kiện khi nhập liệu vào trường input
$("#myInput").keyup(function() {
  // Thêm code xử lý tại đây
});

// Xử lý sự kiện khi submit form
$("#myForm").submit(function() {
  // Thêm code xử lý tại đây
});

Sự kiện thay đổi giá trị

// Xử lý sự kiện khi thay đổi giá trị của trường input
$("#myInput").change(function() {
  // Thêm code xử lý tại đây
});

// Xử lý sự kiện khi thay đổi giá trị của dropdown list
$("#mySelect").change(function() {
  // Thêm code xử lý tại đây
});

XEM THÊM
Dịch vụ thiết kế slide

NGẪU NHIÊN