Cách sử dụng jQuery để tương tác với HTML và CSS trên trang web của bạn

Hướng dẫn jQuery từ cơ bản đến nâng cao

jQuery là một thư viện JavaScript được sử dụng để tương tác với HTML và CSS trên trang web của bạn một cách dễ dàng và hiệu quả. Sau đây là một số ví dụ về cách sử dụng jQuery để tương tác với HTML và CSS trên trang web của bạn:

  1. Chọn phần tử HTML: jQuery cung cấp các phương thức để chọn các phần tử HTML trên trang web của bạn. Ví dụ:
// Chọn tất cả các phần tử <p> trên trang web
$("p")

// Chọn tất cả các phần tử có class là "example"
$(".example")

// Chọn phần tử có id là "myDiv"
$("#myDiv")

Thay đổi thuộc tính HTML: Bạn có thể sử dụng jQuery để thay đổi các thuộc tính HTML của các phần tử trên trang web của bạn. Ví dụ:

// Thay đổi nội dung của phần tử có id là "myDiv"
$("#myDiv").text("Hello world!");

// Thay đổi thuộc tính src của thẻ img
$("img").attr("src", "new_image.jpg");

// Thay đổi nội dung HTML của phần tử có class là "example"
$(".example").html("<p>This is new content!</p>");

  1. Thay đổi CSS của phần tử: Bạn cũng có thể sử dụng jQuery để thay đổi CSS của các phần tử trên trang web của bạn. Ví dụ:
// Thay đổi màu sắc của phần tử có id là "myDiv"
$("#myDiv").css("color", "red");

// Thay đổi kích thước font chữ của tất cả các phần tử có class là "example"
$(".example").css("font-size", "20px");

// Thay đổi vị trí của phần tử có class là "example"
$(".example").css({"position": "absolute", "left": "100px", "top": "50px"});

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *