Trong nội dung bài hướng dẫn này, chúng tôi giới thiệu với các bạn 10 hàm tính toán cơ bản trong Excel: ABS (number) POWER (number, power) MOD (number, divisor) ROUND (number, num_digits) INT (number) EVEN (number) ODD (number) GCD (number1, number2, …) SQRT(number) FACT(number) Và 4 hàm tính toán, xử lý với dãy số là Sum, Sumif, Product và Average. Đây là các hàm cơ bản thường xuyên được sử dụng trong Microsoft Excel.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây