Một số hàm Toán học cơ bản trong Microsoft Excel

Trong nội dung bài hướng dẫn này, chúng tôi giới thiệu với các bạn 10 hàm tính toán cơ bản trong Excel: ABS (number) POWER (number, power) MOD (number, divisor) ROUND (number, num_digits) INT (number) EVEN (number) ODD (number) GCD (number1, number2, …) SQRT(number) FACT(number) Và 4 hàm tính toán, xử lý với dãy số là Sum, Sumif, Product và Average. Đây là các hàm cơ bản thường xuyên được sử dụng trong Microsoft Excel.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *