Trong bài này, sẽ là hướng dẫn cơ bản về cách sử dụng công thức, thực hiện các phép toán, các toán tử và các phép toán logic trong Microsoft Excel 2016.