Lập trình Scratch: Giải và biện luận phương trình bậc nhất

Lập trình Scratch

Scratch là phần mềm dành cho học sinh tiểu học nên sẽ thiếu một số phép toán về lũy thừa và căn bậc hai. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể lập trình xử lý một số bài toán của THCS hoặc THPT. Chẳng hạn như ví dụ dưới đây.

Giải và biện luận phương trình bậc nhất

Xem kết quả:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *