Lập trình Scratch – Tính tổng các chữ số của một số nguyên

Lập trình Scratch

Với các ngôn ngữ lập trình khác, việc tính tổng các chữ số của một số nguyên là vấn đề không hề dễ, nhưng với Scratch thì mọi việc trở lên đơn giản hơn rất nhiều. Xin mời bạn tham khảo hướng dẫn dưới đây:

Kết quả:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *