Lập trình Scratch – Tính tổng các chữ số của một số nguyên

264
Lập trình Scratch

Với các ngôn ngữ lập trình khác, việc tính tổng các chữ số của một số nguyên là vấn đề không hề dễ, nhưng với Scratch thì mọi việc trở lên đơn giản hơn rất nhiều. Xin mời bạn tham khảo hướng dẫn dưới đây:

Kết quả: