Lập trình Scratch: Tìm Ước chung lớn nhất của hai số

Lập trình Scratch

Một bài toán rất thông dụng trong lập trình là tìm Ước chung lớn nhất của 2 số được trình bày với việc lập trình gắp thả trong phần mềm Scratch. Xin mời quý độc giả tham khảo:

Xem kết quả:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *