Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện xây dựng lớp Business với 2 Class: DuLieu và XL_DuLieu. Ở đây, chúng ta cần khai báo chính xác kiểu dữ liệu và xây dựng các hàm Select, Insert, Upadate, Delete trên cơ sở kế thừa từ lớp DataAccess.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây