Lập trình hướng đối tượng theo mô hình 3 lớp: Bài 4. Xây dựng lớp Presentation

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện lớp Presentation giao tiếp với người sử dụng. Trong nội dung này, chúng ta sẽ thực hiện lại một số kỹ năng về việc xây dựng giao diện Windows Form cũng như việc kết nối và kế thừa từ lớp Business với việc Select dữ liệu lên Form.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *