Giới thiệu, Làm quen và Các thiết lập cơ bản với Microsoft Excel 2016

Bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với phần mềm Excel 2016, trong phiên bản này Microsoft có sự hỗ trợ mạnh mẽ về điện toán đám mây, mạng xã hội cũng như một số lưu trữ trên Internet. Bài này, bạn sẽ được làm quen với một số tác vụ cơ bản khi sử dụng Excel 2016.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *