Bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn biết cách tạo ra dãy số tự động đơn giản và hiệu quả. Ngoài ra, bạn sẽ được tìm hiểu cách nhập dữ liệu và định dạng văn bản, bảng biểu, tách ô, nhập ô, thêm cột, thêm dòng và một số thao tác cơ bản trong Excel.