Bài tập 6. Bảng Kết quả Tuyển sinh (Microsoft Excel 2016)

Trong bài tập này, chúng ta sẽ cùng nhau giải bài toán về kết quả tuyển sinh với một bảng dữ liệu khá quen thuộc khi làm công tác tuyển sinh. Bài toán này chúng ta cần sử dụng hàm IF kết hợp với các hàm VLOOKUP, HLOOKUP để xử lý các dữ liệu tuyển sinh. Với bảng này chúng tôi chỉ lấy ví dụ đơn giản, trên cơ sở đó các bạn có thể xử lý được với các bảng dữ liệu lớn hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *