Bài 6. Lập trình CSDL connect, select, insert, update, delete

Trong Video này sẽ hướng dẫn thực hiện việc kết nối, select dữ liệu bằng câu lệnh Sql trực tiếp trên C# bằng hai cách dùng DataTable và DataReader, còn các lệnh insert, update, delete sẽ thực hiện bằng các Stored Procedure đã thực hiện trên Sql Server.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *