Trong Video này sẽ hướng dẫn thực hiện việc kết nối, select dữ liệu bằng câu lệnh Sql trực tiếp trên C# bằng hai cách dùng DataTable và DataReader, còn các lệnh insert, update, delete sẽ thực hiện bằng các Stored Procedure đã thực hiện trên Sql Server.