Bài 7. Lớp, đối tượng và phương thức

Video cuối cùng trong Tut Videos về lập trình C# cơ bản sẽ giới thiệu về lớp, đối tượng và phương thức. Ở đây chúng ta xây dựng hai Class là DuLieu và XuLy để phục vụ công việc lập trình CSDL Sql Server trong Console.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *