Video cuối cùng trong Tut Videos về lập trình C# cơ bản sẽ giới thiệu về lớp, đối tượng và phương thức. Ở đây chúng ta xây dựng hai Class là DuLieu và XuLy để phục vụ công việc lập trình CSDL Sql Server trong Console.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây