Bài 13. Kết nối PHP với MySql. Cấu hình Website lập trình CSDL

Kết nối php với mysql. PHP làm việc được với hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như Oracle, MS SQL Server, … nhưng thông dụng nhất là MySQL. MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở bao gồm phiên bản miễn phí và phiên bản thương mại. Trong nội dung của bài học này, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn cách kết nối cơ sở dữ liệu MySql – Đây là công việc giữ vai trò quan trọng trong quá trình lập trình cơ sở dữ liệu, vì khi kết nối được với cơ sở dữ liệu thì mọi vấn đề sẽ được xử lý một cách đơn giản. Thông thường thì lỗi chủ yếu xảy ra trong quá trình lập trình chính là điểm mấu chốt này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *